MIND GROOVING

Oct 2018

Mind Grooving, en musik och dans workshop. Närvaro genom musik och dans som leder oss in i stillhet och genom att lyssna inåt när vi alla blir medskapare i musiken som spelas. Inga förkunskaper krävs.